Hem Om föreningen Lokalen Publikationer Arkivet Om Folkarebygden Länkar
Folkare Släktforskarförening

Namnet Folkare kommer från Folkare härad, bestående av de gamla socknarna Folkärna, Grytnäs, By, Garpenberg, Hedemora och Husby i Dalarnas län.

Folkare Släktforskarförening
Poppelvägen 2A
774 41 Avesta

Telefon 076-795 81 87

Vårt email: folkare.fsf(at)telia.com, eller kontakta oss Här.

Öppettider:
Forskning på tider efter överenskommelse per telefon ovan.


Styrelsen

Efter 2013 års årsmöte ser styrelsen ut som följer:

Ordförande: Birgitta Larhm
Vice Ordförande: Britt-Marie Nygård
Kassör: Monica Burman
Sekreterare: Monika Pettersson
Materialförvaltare: Elisabeth Eldh
Suppleant: Barbro Vikström
Suppleant: Birgitta Gustafsson
Adjungerad: Sylvia Lundewall
Adjungerad: Marie Gladh
Adjungerad: Johnny Eriksson

Valberedning:
Bengt-Ove Andersson (sammankallande)
Anders Forsberg
Ulla-Britta Ljungqvist

Styrelsen nås på föreningens telefonnummer samt den e-postadress som finns angiven ovan.


Föreningsinformation

Folkare Släktforskarförening (FSF) är en förening för alla släkt- och bygdeforskare i södra Dalarna. Föreningen är ansluten till Dalarnas Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

FSF bildades den 9 april 1987 av några ivriga släktforskare från Avesta (kommun) som tyckte det behövdes en förening för att förbättra möjligheterna till forskning inom regionen.

Det första årets 53 medlemmar hade tills 31/12 2006 vuxit till 375, de flesta bosatta i Avesta och Hedemora kommuner, men föreningen har även medlemmar från andra orter och i utlandet. Nu vid senaste räkningen 31/12 2011 var vi 318 medlemmar.

FSF har sedan 2011 en egen lokal på Garmakaregatan 5 i Avesta. Där vi även har till gång till bibliotekets mikrokort över Avesta kommuns församlingar (Avesta, Grytnäs, Folkärna, By) samt föreningens eget material, litteratur, mikrokort, medlemsblad från andra föreningar mm. Se även under rubrik Mikrokort. I vår lokal finns numera 7 st mikrokortsläsare som Avesta bibliotek har inköpt. FSF har även tagit över ansvaret för SVAR-pärmarna och beställningar av mikrokort från SVAR.

FSF har en omfattande verksamhet. Förutom medlemsmöten arrangerar föreningen föreläsningar, studieresor, utställningar mm. Vi försöker att i görligaste mån hålla ett medlemsmöte/föredrag i månaden under tiden september t o m maj.

Föreningen ger ut medlemsbladet An-Siktet med reportage, artiklar, antavlor och annat smått och gott för släkt- och bygdeforskare. Se även under rubriken Publikationer

1996 började FSF ge ut en skriftserie med material skrivet av medlemmarna själva. Innehållet spänner över ett brett område med anknytningen till släktforskning som en röd tråd genom artiklarna. Se även under rubriken Publikationer.

Medlemskap

Medlemsskap i Folkare Släktforskarförening erhålles genom att medlemsavgiften betalas för 2013, enklast via föreningens postgiro 58 45 11 - 0. Glöm inte ange namn och adress. (Kan även betalas kontant i föreningslokalen.)


För år 2013 gäller följande medlemsavgifter:
  • Medlemsavgift 175:-
  • Familjemedlem 60:-
  • Ungdomsmedlem 50:- (t o m 20 år)
  • Medlemmar utanför Sverige 200 kr
Skriv ett email och anmäl dig genom att klicka här!

I medlemsskapet ingår föreningens medlemsblad An-Siktet med 4 nummer per år, samt tillgång till föreningens material, mikrokort, litteratur, skrifter mm.

Mikrokort

Folkare Släktforskarförening har köpt in mikrokort, födelse-, vigsel- och dödböcker (ej SCB), från nedanstående församlingar:

  • U-län: Karbenning, Möklinta, Norberg och Västerfärnebo
  • W-län: Garpenberg, Hedemora, Husby och Norn
  • X-län: Torsåker och Österfärnebo
  • Generalmönsterrullor mellan åren 1684-1885 för Västmanlands regemente, där Folkare och Bergs kompanier ingår.

Fullständig lista hittar du HÄR.

 

Sidan uppdaterad 19/12 2013

 

Page made with: ELATED PageKits © 2002 ELATED.com/ PageKits.com